De uitgelegde oefening: Een stoel teveel
00.00.0000
logo impro

News & Artikels :

Artikels/Oefeningen binnen ImproTraining
BACK
De uitgelegde oefening: Een stoel teveel

Oefeningen binnen ImproTraining

De uitgelegde oefening: Een stoel teveel

In groep werken vraagt luistervaardigheid, respect naar anderen toe en vooral vertrouwen hebben inanderen. U moet uw plaats weten nemen en verzekeren, en tegelijkertijd ook de plaats van de anderen respecteren. Een oefening die u help uw attidtudes te ontwikkelen: Een stoel teveel!

Spel:
We verdelen de stoelen over de ruimte op verschillende plaatsen. Er is een stoel teveel ten opzichte van het aantal deelnemers. Elkeen is gezeten op een stoel (er is dus één lege stoel) en de coach wandelt op een normaal ritme naar de lege stoel vanuit een opgedragen plaats. De doelstelling is om de coach nooit de tijd te laten om zich te gaan zetten. Dus een deelnemer moet telkens de leegstaande stoel innemen voordat de coach aan de stoel komt, enz. Men mag niet terugkeren op zijn vorige plaats, alsook moet men telkens één minuut op zijn zelfde plaats blijven zitten.

Om met deze oefening te slagen heeft men een grote luistervaardigheid nodig tussen de deelnemers die niet mogen praten of gestes maken. Bovenal moet iedereen ook het volste vertrouwen hebben in de andere. Het is degene die het verst van de lege stoel zit die de lege stoel moet innemen op de laatste knip. Deze laat dan een stoel vrij op een verdere afstand. Het is zeer moeilijk om vertrouwen te geven aan de persoon die zou moeten gaan naar de lege stoel. Dikwijls maakt dit dat erverschillende deelnemers zijn die zich haasten en dat ze zelf niet opmerken dat ze hun stoel afgeven aan de coach, dus verloren. Het teamwerk is ook vertrouwen geven aan de overige teamleden en van mening zijn dat degene die de verantwoordelijkheid draagt op een taak deze ook neemt. Enerzijds kan men onmogelijk met alles tegelijkertijd bezig zijn, anderzijds als men weet dat anderen taken van u overnemen voelen we ons niet onverantwoordelijk. Men moet eveneens blijk geven van assertiviteit door zijn.

bruxelles capitale cheques entreprises kmo portefeuille